Header  
     
 
 
   
 

Een huisvesting kan te klein worden of u wilt gaan verhuizen vanwege andere redenen. In deze eerste fase van een mogelijke initiatief tot bouwen komen allerlei vragen boven drijven, van wat nou daadwerkelijk de beste oplossing voor u zou zijn. Is nieuwbouw de meest gunstige optie of is een wijziging aan de huidige woning al voldoende om uw huisvestingsproblemen op te lossen.

Om uw bouwkundig vraagstuk in deze fase helder te krijgen kunnen wij de volgende zaken voor u uitvoeren:

  • Locatieonderzoek; wat is voor onze opdrachtgever de meest gunstige situering van zijn toekomstige huisvesting.
  • Haalbaarheidstudie; dit om te onderzoeken of het project technisch, juridisch en financieel te realiseren is.
  • Opstellen programma van eisen; dit op zowel functioneel, technisch en financieel vlak uw wensen in kaart brengen.
  • Elementenraming; kostenraming op bouwdeel niveau op basis van kengetallen.
  • Directiebegroting; kostenraming op detailniveau

Bij het in kaart brengen van de stichtingskosten wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de NEN 2631. Janssen bouwadvies voert zijn calculaties uit met behulp van gegevens uit Nederlands meest gerenommeerde bouwkosten documentatie, reed business bouwkosten.

Bovenstaande stappen in het bouwproces worden door ons begeleidt en uitgevoerd, natuurlijk in goed overleg en goed luisterend naar de eisen en wensen van onze opdrachtgever. Een flexibele of lastige opdrachtgever, het maakt niet uit hoe stroever het voorbereidingstraject verloopt des te meer regie uren er gedeclareerd zullen worden.