Header  
     
 
 
   
 

Nieuwbouw:
In de ontwerpfase van het bouwproces zijn de wensen van de opdrachtgever duidelijk in kaart gebracht. Er is unaniem besloten dat er gebouwd gaat worden. De volgende vragen die bij u als opdrachtgever opkomen kunnen zijn, hoe kan ik mijn beoogde huisvesting nou precies vertalen naar een op mijn wensen afgestemd ontwerp. Welke architect zou het beste passen bij uw stijl en binnen de grenzen van uw budget liggen.

Verbouw:
Voor uw verbouwing is het noodzakelijk dat in de ontwerpfase enkele bouwknopen en gevelaanzichten verantwoord worden tegenover de gemeentelijke overheid. Deze instantie wil weten hoe de draagstructuur op een verantwoorde wijze wordt gewijzigd en of er esthetisch gezien zaken ingrijpend veranderen. Dit kan een aanbouw zijn in de vorm van een erker, carport of dakkapel. Deze bouwkundige ingrepen zijn over het algemeen licht vergunningsplichtig van aard. Hierdoor liggen de maatstaven van verantwoording aan de gemeentelijke overheid, van het totale ontwerp wat minder gecompliceerd als bij de bouw van een nieuwe woning.  Janssen bouwadvies kan deze kleine bouwkundige wijzigingen grafisch oplossen en technisch uitwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse daarvoor geschikte tekenprogramma`s.